รูปแบบ Rising Three Methods คืออะไร กราฟแท่งเทียน ขั้นสูง สำหรับการวิเคราะห์

Rising Three Methods คืออะไร

Rising Three Methods” เป็นรูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlestick) ที่บ่งบอกถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขึ้น (bullish continuation pattern). มันเป็นสัญญาณที่แสดงว่าราคาน่าจะเลื่อนทิศทางขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มขึ้นปัจจุบัน โดยไม่มีการกลับตัวระหว่างทาง

rising three methods คืออะไร
rising three methods คืออะไร

รูปแบบแท่งเทียน

รูปแบบ “Rising Three Methods” คือรูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlestick) ที่บ่งบอกถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขึ้น (bullish continuation pattern). ต่อไปนี้คือการอธิบายรูปแบบนี้อย่างละเอียด:

 1. บริบท: รูปแบบนี้ปรากฏในแนวโน้มขึ้น แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขึ้นนั้นยังคงต่อเนื่อง
 2. แท่งเทียนที่ 1: มีลักษณะเป็นแท่งเทียนขึ้นขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของผู้ซื้อในตลาด
 3. แท่งเทียนที่ 2 – 4: เป็นแท่งเทียนลง (หรือแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) แต่แท่งเทียนเหล่านี้ยังคงอยู่ภายในช่วงของแท่งเทียนแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายเริ่มมีความสนใจ แต่ยังไม่สามารถเอาชนะผู้ซื้อได้
 4. แท่งเทียนที่ 5: เป็นแท่งเทียนขึ้นขนาดใหญ่ ที่ปิดสูงกว่าแท่งเทียนขึ้นแรก ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ

การอ่านค่า Rising Three Methods

การอ่านค่าของรูปแบบ “Rising Three Methods” สามารถทำได้ดังนี้

 1. การเป็นส่วนของแนวโน้มขึ้น: “Rising Three Methods” ปรากฏในขณะที่มีแนวโน้มขึ้น และบ่งบอกถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มดังกล่าว หากคุณเห็นรูปแบบนี้ในขณะที่มีแนวโน้มขึ้น สัญญาณนี้ยืนยันว่าแนวโน้มขึ้นยังคงอยู่
 2. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนขึ้นขนาดใหญ่เป็นการยืนยันการซื้อของผู้ซื้อ และแนวโน้มขึ้นกำลังดำเนินอยู่
 3. แท่งเทียนกลาง: การเกิด 3 แท่งเทียนลงในขณะที่ยังอยู่ภายในระยะของแท่งเทียนแรกแสดงให้เห็นว่ามีการขายเพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถยับยั้งแนวโน้มขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่
 4. แท่งเทียนที่ห้า: แท่งเทียนขึ้นขนาดใหญ่ที่ปิดสูงกว่าแท่งเทียนแรกเป็นสัญญาณยืนยันว่าผู้ซื้อยังคงมีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาดไปในแนวโน้มขึ้น
 5. การใช้งาน: เมื่อพบรูปแบบ “Rising Three Methods” ในกราฟ, นักเทรดสามารถคิดถึงการเข้าซื้อหลังจากการยืนยันแท่งเทียนที่ห้า โดยตั้งค่า stop-loss ที่ตำแหน่งต่ำสุดของรูปแบบหรือตามสถานการณ์และกลยุทธ์ที่นักเทรดกำหนด
 6. การระมัดระวัง: แม้ว่า “Rising Three Methods” จะเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้มันคนเดียวๆ การรวมมือกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ จะช่วยในการเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางตามสัญญาณที่ได้รับ

ข้อดี

 1. การยืนยันแนวโน้ม: รูปแบบนี้ช่วยยืนยันแนวโน้มขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น และบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะต่อเนื่อง
 2. ความง่ายในการจดจำ: เนื่องจากรูปแบบนี้มีการเกิดขึ้นจาก 5 แท่งเทียน จึงทำให้นักเทรดสามารถจดจำและตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
 3. การใช้เป็นจุดอ้างอิง: นักเทรดสามารถใช้รูปแบบนี้เป็นจุดอ้างอิงในการตั้งค่า stop-loss หรือการกำหนดเป้าหมายการขาย

ข้อเสีย

 1. การใช้คนเดียว: การใช้ “Rising Three Methods” คนเดียวอาจไม่เพียงพอ และควรระมัดระวังการใช้มันคนเดียวๆ การรวมมือกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ จะช่วยในการเพิ่มความมั่นใจ
 2. การเกิดขึ้นไม่บ่อย: การเกิดขึ้นของรูปแบบนี้ไม่สูงเท่ากับรูปแบบเทียนอื่น ๆ ทำให้การพบเห็นมันในตลาดจริงน้อยลง
 3. การยืนยันที่จำเป็น: การรอยืนยันจากแท่งเทียนหรือเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ หลังจากเห็นรูปแบบนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าตามสัญญาณที่ผิดพลาด

Rising Three Methods ในการวิเคราะห์ Forex

Rising Three Methods ในการวิเคราะห์ตลาด Forex มีความหมายและการใช้งานที่คล้ายกับการวิเคราะห์ในตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ รูปแบบนี้เป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขึ้น (bullish continuation pattern) ดังนั้นมันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการต่อของแนวโน้มขึ้น

การใช้ “Rising Three Methods” ในการวิเคราะห์ Forex:

 1. การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อคุณเห็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นในแนวโน้มขึ้น, มันสามารถถือเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขึ้นที่จะต่อเนื่องไป
 2. จุดเข้าตลาด: หลังจากการตรวจสอบการปิดของแท่งเทียนที่ห้า, ถ้าแท่งเทียนนั้นปิดที่ราคาสูงกว่าแท่งเทียนแรก, นักเทรดหลายคนอาจเลือกเข้าตลาดซื้อ
 3. ตั้งค่า Stop-Loss: ควรตั้ง stop-loss อยู่ด้านล่างของรูปแบบ, เป็นการป้องกันกรณีที่ตลาดกลับตัวและเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม
 4. ระมัดระวังในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน: ในตลาด Forex ที่มีความแปรปรวนและแปรแปลงอย่างรวดเร็ว, รูปแบบเดียวๆ อาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจเทรด ดังนั้นควรระมัดระวังและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยัน

ข้อควรระวัง

 • ในตลาด Forex, การขยับของราคามักถูกขับเคลื่อนโดยข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น, หากมีข่าวหรือการประกาศทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เกิดรูปแบบ “Rising Three Methods”, การตัดสินใจเทรดควรพิจารณาถึงเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ.

การวิเคราะห์ Forex ด้วย “Rising Three Methods” ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ.

ตัวอย่างการใช้งาน Rising Three Methods

การใช้งาน “Rising Three Methods” ในการวิเคราะห์ตลาดสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์, หรือตลาด Forex ฯลฯ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้งาน “Rising Three Methods”:

ตัวอย่าง:

 1. การค้นหาแนวโน้ม: ในกรณีที่มีแนวโน้มขึ้นชัดเจน, คุณควรเริ่มต้นการวิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียนเพื่อค้นหา “Rising Three Methods”.
 2. การยืนยันรูปแบบ:
  • คุณสังเกตุคู่แท่งเทียนแรกที่มีแท่งเทียนขึ้นใหญ่ (bullish)
  • ตามด้วย 3 แท่งเทียนลง (bearish) ที่ปิดอยู่ในช่วงของแท่งเทียนแรก
  • และปิดด้วยแท่งเทียนขึ้น (bullish) ที่ปิดสูงกว่าปิดของแท่งเทียนแรก
 3. การเริ่มต้นการเทรด: เมื่อแท่งเทียนที่ห้าปิดที่ราคาสูงกว่าแท่งเทียนแรก, นักเทรดหลายคนอาจเลือกเข้าตลาดซื้อทันทีหลังจากนั้น
 4. ตั้งค่า Stop-Loss: ควรตั้ง stop-loss อยู่ด้านล่างของรูปแบบ, โดยเฉพาะที่ปลายสุดของแท่งเทียนที่สาม
 5. การตั้งเป้าหมาย: สำหรับผู้ที่ใช้ “Rising Three Methods” เป็นการยืนยันแนวโน้ม, เป้าหมายราคาอาจถูกตั้งอยู่ที่ระดับที่สูงขึ้นจากรูปแบบ, หรือตามเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ ที่ระบุ
 6. การประเมิน: ควรตรวจสอบว่า “Rising Three Methods” นั้นยืนยันหรือตรงกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ และวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ต้องระลึกว่า “Rising Three Methods” เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคและวิเคราะห์พื้นฐานอื่น ๆ.

การใช้งาน Rising Three Methods ร่วมกับ MA

การใช้งาน “Rising Three Methods” ร่วมกับ Moving Average (MA) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำนายแนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจเทรดในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ ได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งาน:

 1. ตั้งค่า MA: ตั้งค่า MA บนกราฟตามระยะเวลาที่คุณต้องการ ยอดนิยมคือ MA 50 วันและ MA 200 วันสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 2. การค้นหาแนวโน้ม: หากราคาปัจจุบันอยู่เหนือ MA, แนวโน้มขึ้นสามารถถือว่าเป็นแนวโน้มขั้นพื้นฐาน
 3. การยืนยันด้วย Rising Three Methods: หากเราเห็นรูปแบบ “Rising Three Methods” ปรากฏขณะที่ราคาอยู่เหนือ MA, นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งยืนยันแนวโน้มขึ้น
 4. การตัดสินใจซื้อ (Buy):
  • หากแท่งเทียนที่ห้าของ “Rising Three Methods” ปิดเหนือ MA และเหนือแท่งเทียนแรกของรูปแบบ
  • และ MA กำลังเคลื่อนที่ขึ้น (ตัวเลข MA ล่าสุดมากกว่าตัวเลข MA ก่อนหน้า)
  • นั้นเป็นสัญญาณซื้อ
 5. การตัดสินใจขาย (Sell):
  • แม้ว่า “Rising Three Methods” จะเป็นรูปแบบแท่งเทียนขาย, หากแท่งเทียนหลังจากรูปแบบนี้ปิดเหนือ MA แต่ราคาเริ่มทะลุ MA ลงมา
  • หรือหาก MA เริ่มเคลื่อนที่ลง
  • สามารถใช้สัญญาณนี้เป็นเหตุผลในการปิดสถานะซื้อและ/หรือเริ่มต้นสถานะขาย (short)
 6. การตั้งค่า Stop-Loss: หากคุณเข้าตลาดซื้อด้วยสัญญาณจาก “Rising Three Methods” และ MA, การตั้ง stop-loss อาจอยู่ด้านล่างของ MA หรือด้านล่างของแท่งเทียนล่างสุดในรูปแบบ “Rising Three Methods”

ต้องระลึกว่าการใช้ “Rising Three Methods” และ MA ร่วมกันเป็นเพียงเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ.

การใช้งาน Rising Three Methods ร่วมกับ RSI

การใช้งาน “Rising Three Methods” ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำนายแนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจเทรดในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ ได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งาน:

 1. ตั้งค่า RSI: ตั้งค่า RSI บนกราฟโดยใช้ระยะเวลาปกติเป็น 14 วัน
 2. ค้นหาแนวโน้ม: แท่งเทียน “Rising Three Methods” แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง
 3. การยืนยันด้วย RSI:
  • โซนเกินซื้อ (Overbought): ถ้า RSI ขึ้นอยู่ในโซนเกินซื้อ (เช่น >70) ในขณะที่ “Rising Three Methods” เกิดขึ้น, มันอาจเป็นสัญญาณของการกลับแนวโน้มในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงอยู่
  • โซนเกินขาย (Oversold): ถ้า RSI อยู่ในโซนเกินขาย (เช่น <30) และ “Rising Three Methods” เกิดขึ้น, นี่เป็นสัญญาณแรงขึ้นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่ม
 4. การตัดสินใจซื้อ (Buy):
  • หาก “Rising Three Methods” ปรากฏขณะที่ RSI อยู่ในโซนเกินขาย หรือเริ่มขึ้นมาจากโซนนั้น สามารถถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ
 5. การตัดสินใจขาย (Sell):
  • หาก “Rising Three Methods” ปรากฏขณะที่ RSI อยู่ในโซนเกินซื้อ อาจใช้สัญญาณนี้เป็นเหตุผลในการตั้ง stop-loss หรือติดตามแนวโน้มในการขายเพื่อปกป้องกำไร
 6. การตั้งค่า Stop-Loss: หากคุณเข้าตลาดซื้อด้วยสัญญาณจาก “Rising Three Methods” และ RSI, การตั้ง stop-loss อาจอยู่ด้านล่างของแท่งเทียนต่ำสุดในรูปแบบ “Rising Three Methods”

เมื่อใช้ “Rising Three Methods” ร่วมกับ RSI, ผู้เทรดควรสังเกตุให้ดีกับการติดตามแนวโน้มและระวังสัญญาณเกินซื้อหรือเกินขายจาก RSI เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ.