Two Black Gapping คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ Forex

Two Black Gapping คืออะไร

Two Black Gapping คือรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงสัญญาณแบบ bearish หรือการหันตัวลงของราคา โดยปรากฏในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นของราคา (uptrend) และเป็นการแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาในทางตรงกันข้าม

Two Black Gapping คืออะไร
Two Black Gapping คืออะไร

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Two Black Gapping

การที่จะมีการเกิดรูปแบบ Two Black Gapping ขึ้น จำเป็นต้องมีเงื่อนไขดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรกของรูปแบบนี้จะเป็นแท่งเทียนขาขึ้น มีสีเขียวหรือขาว (ขึ้นอยู่กับสีที่คุณตั้งค่า) แสดงถึงการขึ้นของราคา
 2. แท่งเทียนที่สองจะเป็นแท่งเทียนขาลง หรือมีสีแดงหรือดำ แสดงถึงการลดลงของราคา และสำคัญที่สุดคือจะต้องมี “gap” หรือช่องว่างระหว่างแท่งเทียนแรกกับแท่งเทียนที่สอง ทำให้มีการแยกจากกัน
 3. การปรากฎของรูปแบบนี้แสดงถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง หรือการยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป

ประวัติและความสำคัญของ Two Black Gapping

รูปแบบ Two Black Gapping ไม่ได้มีประวัติหรือแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน เหมือนกับแท่งเทียนรูปแบบอื่นๆ ที่มีมานานแล้วในวงการการเงิน แต่ความสำคัญของรูปแบบนี้คือการเป็นสัญญาณแน่นอนที่แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แนบเนียน และรูปแบบนี้ปรากฎขึ้นมา

Two Black Gapping เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่สื่อถึงแนวโน้มแบบ bearish reversal หรือสัญญาณที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากขาขึ้นมาเป็นขาลง. รูปแบบนี้มักปรากฏเมื่อตลาดกำลังในแนวโน้มขาขึ้นและมีการสร้าง gap ขึ้นมาทันทีหลังจากแท่งเทียน bullish ที่แรง.

ทำไมรูปแบบนี้ถึงมีความสำคัญ

 1. การยืนยันแนวโน้ม: การที่ gap มีการสร้างขึ้นระหว่างแท่งเทียนแรกและสองแท่งเทียนต่อมาที่มีแนวโน้มขาลง แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของผู้ซื้อ และการเข้ามาแรงของผู้ขาย.
 2. การเตือนสภาพตลาด: Two Black Gapping ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับการเตือนถึงสภาพตลาดที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง นั่นคือการเริ่มต้นของขาลง.
 3. ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ: ในกรณีที่รูปแบบนี้ปรากฏในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง, มันสามารถให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน้มในระยะกลางถึงยาว.
 4. คำเตือนในแนวรับ: รูปแบบนี้ยังช่วยแสดงถึงระดับการสนับสนุนที่อาจจะถูกทำลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดจุดออกจากตลาด.

ตัวแทนของการวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน, Two Black Gapping เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนและผู้เทรด มันเป็นการยืนยันแนวโน้มและยังเป็นสัญญาณเตือนถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาด แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ การใช้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน.

ข้อดีของ Two Black Gapping

 1. สัญญาณชัดเจน: ในกรณีที่ตลาดเคยมีแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) รูปแบบ Two Black Gapping เป็นการให้สัญญาณว่าการขายเป็นหลักกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งมักจะช่วยให้ผู้เทรดมองเห็นโอกาสในการเข้าตลาด.
 2. ความน่าเชื่อถือ: การที่ราคาสามารถข้าม gap และสร้างแท่งเทียนขาลง แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงที่จะมาถึง.
 3. รูปแบบที่เรียบง่าย: การที่มีแค่สองแท่งเทียนทำให้รูปแบบนี้ง่ายต่อการจดจำและการตรวจสอบ.

ข้อเสียของ Two Black Gapping

 1. เกิดขึ้นได้ยาก: การต้องการ gap ระหว่างแท่งเทียนทำให้รูปแบบนี้เกิดขึ้นยาก และอาจไม่บ่อยเท่ากับรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ ในตลาด Forex.
 2. การยืนยัน: แม้ว่ารูปแบบนี้จะแจ้งเตือนถึงแนวโน้มที่จะมาถึง แต่การใช้เพียงตนเองอาจไม่เพียงพอ ผู้เทรดควรใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือตัวยืนยันอื่นๆ ร่วมด้วย.
 3. ความแปรปรวน: ในตลาดที่มีความแปรปรวนสูง, gap บางครั้งอาจเป็นเพียงการสะกิดและไม่ได้แสดงแนวโน้มจริงๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม.

Two Black Gapping เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีข้อดีในการบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่จะเกิดขึ้น แต่สำหรับการเทรดในระยะยาว ควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ร่วมกันเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำและครอบคลุมมากขึ้น.

การใช้ Two Black Gapping ในการเทรด Forex

รูปแบบแท่งเทียน “Two Black Gapping” เป็นรูปแบบการกลับตัวที่แนวโน้ม bearish ซึ่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากขาขึ้นมาเป็นขาลงในตลาด Forex. การที่คุณเห็นรูปแบบนี้ในกราฟเทียน, มันเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสสูงที่แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเสร็จสิ้นและตลาดอาจจะเริ่มเคลื่อนที่ลงมา.

วิธีการเทรดด้วยรูปแบบ Two Black Gapping ใน Forex

 1. การระบุรูปแบบ: ค้นหาการเกิด gap หลังจากแท่งเทียน bullish โดยที่สองแท่งเทียนต่อไปเป็น bearish และยังมีการเกิด gap จากแท่งเทียนแรก.
 2. การยืนยัน: รูปแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้าปรากฏบนกราฟระยะยาว เช่น กราฟวัน, และต้องการการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD.
 3. การเข้าเทรด:
  • Sell (ขาย): หลังจากเห็นรูปแบบ Two Black Gapping ที่ยืนยัน, ควรรอแท่งเทียนต่อไปที่แสดงการยืนยันแนวโน้มขาลง (เช่น แท่งเทียน bearish ที่ยืนยัน) และจากนั้นเข้าเทรดขาย.
  • การกำหนด Stop-Loss: จุดหยุดขาดทุนควรวางเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สองในรูปแบบ Two Black Gapping.
  • การกำหนด Take-Profit: วางเป้าหมายกำไรที่ระดับการสนับสนุนต่อไปหรือตามระยะเวลาที่คุณคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไปในแนวโน้มขาลง.
 4. เทคนิคการจัดการเสี่ยง: มันคือสิ่งที่สำคัญเสมอในการเทรด Forex ต้องมีแผนการจัดการเสี่ยงในทุกๆการเทรด เพื่อปกป้องกำไรและลดการขาดทุน.

การใช้ Two Black Gapping ในการเทรด Forex จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ แต่ก่อนที่จะใช้เข้าเทรดจริง, ควรทดลองในบัญชีซ้อม (Demo account) ก่อนเพื่อให้คุณเข้าใจและมั่นใจในการเทรดด้วยรูปแบบนี้.

การใช้ Two Black Gapping ร่วมกับ MACD

การใช้รูปแบบแท่งเทียน “Two Black Gapping” ร่วมกับตัวชี้วัด MACD สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าเทรดที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้ ดังนั้น เราจะอธิบายการเข้าเทรดโดยใช้รูปแบบนี้:

 1. การระบุรูปแบบ Two Black Gapping: คุณควรค้นหาการเกิด gap หลังจากแท่งเทียน bullish โดยที่สองแท่งเทียนต่อไปเป็น bearish และยังมีการเกิด gap จากแท่งเทียนแรก.
 2. การยืนยันด้วย MACD:
  • การขาย (Sell): หาก MACD แสดงสัญญาณ bearish divergence (เมื่อราคาทำสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำ) หรือเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณจากบนลงล่าง ในเวลาที่เห็นรูปแบบ Two Black Gapping นั้นหมายความว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเข้าเทรดขาย.
  • การซื้อ (Buy): แม้ว่า Two Black Gapping จะเป็นรูปแบบ bearish, แต่หาก MACD แสดงสัญญาณ bullish divergence (ราคาทำต่ำสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำ) หรือเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณจากล่างขึ้นบนในเวลาเดียวกัน นั้นอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดและควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนการเข้าเทรด.
 3. การเข้าเทรด:
  • การขาย (Sell): หลังจากเห็นรูปแบบ Two Black Gapping ที่ยืนยันด้วย MACD, คุณควรเข้าเทรดขายทันทีหลังแท่งเทียนที่สอง.
  • การซื้อ (Buy): หากมีสัญญาณการกลับตัวของตลาดที่ยืนยันโดย MACD, รอยืนยันจากแท่งเทียนหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ก่อนเข้าเทรดซื้อ.
 4. การกำหนด Stop-Loss และ Take-Profit: การวางจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรควรตามรูปแบบและการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ

การเทรด Forex ด้วยรูปแบบแท่งเทียนและตัวชี้วัด MACD ควรกระทำอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนที่ชัดเจน และเสมอนึกถึงการจัดการความเสี่ยง.

การใช้ Two Black Gapping ร่วมกับ RSI

การวิเคราะห์เทคนิคด้วยรูปแบบแท่งเทียน “Two Black Gapping” ร่วมกับตัวชี้วัด RSI (Relative Strength Index) สามารถช่วยในการยืนยันสัญญาณและเพิ่มความมั่นใจในการเทรดได้:

 1. การระบุรูปแบบ Two Black Gapping: ควรมองหาการเกิด gap หลังจากแท่งเทียน bullish โดยที่สองแท่งเทียนต่อไปเป็น bearish และยังมีการเกิด gap จากแท่งเทียนแรก.
 2. การยืนยันด้วย RSI:
  • การขาย (Sell): เมื่อเห็นรูปแบบ Two Black Gapping และ RSI อยู่ในเขตซื้อเกิน (overbought) ที่ระดับ 70 หรือสูงกว่า, นี่อาจเป็นสัญญาณของการขาย.
  • การซื้อ (Buy): แม้ว่า Two Black Gapping จะเป็นรูปแบบ bearish, หาก RSI อยู่ในเขตขายเกิน (oversold) ที่ระดับ 30 หรือต่ำกว่า, นั้นหมายความว่ามันอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดและควรรอการยืนยันเพิ่มเติม.
 3. การเข้าเทรด:
  • การขาย (Sell): หลังจากเห็นรูปแบบ Two Black Gapping ที่ยืนยันด้วย RSI, คุณควรเข้าเทรดขายทันทีหลังแท่งเทียนที่สอง.
  • การซื้อ (Buy): ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวของตลาดและ RSI ยืนยัน, ควรรอยืนยันจากแท่งเทียนหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ก่อนเข้าเทรดซื้อ.
 4. การกำหนด Stop-Loss และ Take-Profit: การวางจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรควรตามรูปแบบและการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ

การเทรด Forex ด้วยรูปแบบแท่งเทียนและตัวชี้วัด RSI ควรกระทำอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนที่ชัดเจน ควรสำรวจและทดลองกับบัญชีทดลอง (Demo account) ก่อนเข้าเทรดจริง.