Bearish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ทิศทางราคา Forex

Bearish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ทิศทางราคา Forex
Bearish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ทิศทางราคา Forex

Bearish Harami คืออะไร

รูปแบบ Bearish Harami คือรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคากำลังจะเป็นขาลง สัญญาณนี้เกิดขึ้นในสภาวะตลาดขาขึ้น โดยที่ราคาวันก่อนหน้าได้เพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ในวันถัดมาราคามีการปรับตัวลดลง แต่ไม่เกินราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้านั้น รูปแบบแท่งเทียน Bearish Harami มักจะมีลักษณะคล้ายกับคนท้อง โดยมีแท่งเทียนในแท่งแรก (สีเขียว) ที่ยาวกว่าแท่งเทียนในแท่งที่สอง (สีแดง) แต่ความสำคัญอยู่ที่สัดส่วนของแท่งเทียนทั้งสองต่างกันมากๆ

การตัวแท่งเทียนที่สองไม่ควรเกินราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่แรก และควรมีการเปิดในราคาที่สูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก สำคัญที่สุดคือการรอการยืนยันจากแท่งเทียนตัวที่สาม โดยแท่งเทียนตัวที่สามควรเป็นแท่งเทียนสีแดงและราคาเปิดอาจมีการกระโดดจากราคาปิดของแท่งเทียนแรก มาอยู่ในราคาปิดของแท่งสีแดงตัวที่สาม การยืนยันนี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจการเปิดทำการขายหรือสั่งการซื้อขายได้แม่นยำมากขึ้นในตลาด Forex หรือตลาดอื่นๆ

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Harami

Bearish Harami เป็นรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งมักถูกใช้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา และส่วนใหญ่ใช้ในบริบทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ในตลาดหุ้นและตลาดทางการเงินอื่นๆBearish Harami ประกอบด้วยสองแท่งเทียนดังนี้

 1. แท่งเทียนแรก (บอกถึงวันก่อนหน้า):
  • มีลักษณะแท่งเทียนตัวแรกเป็นแท่งเทียนในเทรนด์ลง (downtrend): นี้หมายถึงราคาเปิด (Open) ที่สูงกว่าราคาปิด (Close) และแสดงถึงการลดลงของราคาในวันนั้น.
  • มีแท่งเทียนขาล่าง (body) ยาวและแสดงถึงการลดขึ้นของราคาในวันนั้น: ในแท่งเทียนแรกนี้, บรรทัดด้านล่างของแท่งเทียน (body) จะยาว แสดงถึงการควบคุมของคนขายที่มีแนวโน้มที่จะเอาราคาลง.
 2. แท่งเทียนที่สอง (บอกถึงวันปัจจุบัน):
  • มีลักษณะแท่งเทียนตัวที่สองเป็นแท่งเทียนในเทรนด์ขึ้น (uptrend): นี้หมายถึงราคาเปิด (Open) ที่ต่ำกว่าราคาปิด (Close) และแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาในวันนั้น.
  • มีแท่งเทียนขาบน (body) และตัวแท่งเทียนตัวที่สองเล็กกว่าแท่งเทียนตัวแรก: ในแท่งเทียนที่สองนี้, บรรทัดด้านบนของแท่งเทียน (body) จะเล็กกว่าแท่งเทียนตัวแรกและแสดงถึงการควบคุมของคนซื้อที่หดตัวลง.
 3. แท่งเทียนตัวที่สองจะอยู่ภายในแท่งเทียนตัวแรก: นี้หมายถึงว่าแท่งเทียนตัวที่สองจะตั้งอยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนตัวแรก แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่มีการจำกัดในวันนั้น.

Bearish Harami สรุปว่ามีความเสี่ยงสูงในการเริ่มเกิดการเทรนด์การลงของราคาหลังจากมีการเคลื่อนไหวขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมจากแท่งเทียนต่อมาเพื่อทำการตัดสินใจการซื้อขาย การยืนยันนั้นอาจจะเป็นการลงแท่งเทียนอื่นๆ เช่น Bearish Engulfing หรือการขาดการเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากแท่งเทียนที่สองของ Bearish Harami

การวิเคราะห์ Bearish Harami ในทิศทางราคา Forex

การวิเคราะห์ Bearish Harami ในทิศทางราคา Forex เป็นการใช้รูปแบบแท่งเทียน (candlestick pattern) เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแนวโน้มราคาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) โดยเน้นไปทางราคาลดลงหรือ Bearish คำแนะนำที่น่าสนใจเมื่อวิเคราะห์ Bearish Harami ใน Forex คือ

 1. การตรวจสอบเทรนด์ราคา:เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเทรนด์ราคาปัจจุบันในกราฟ Forex ในระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษา (ยกตัวอย่างเช่น 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน) เพื่อหาความชัดเจนในแนวโน้มราคา ถ้าเทรนด์ราคาเป็นลง (downtrend), คุณจะมองหา Bearish Harami เพื่อรับสัญญาณการลดลงเพิ่มเติม.
 2. การระบุ Bearish Harami: Bearish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนแรก (แท่งเทียนในเทรนด์ลง) และแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนในเทรนด์ขึ้น). แท่งเทียนแรกจะมีแท่งเทียนขาล่างยาว และแท่งเทียนที่สองจะมีแท่งเทียนขาบนและขาล่างที่เล็กกว่าแท่งเทียนแรก.
 3. การรอการยืนยัน:เมื่อคุณระบุ Bearish Harami ในกราฟ Forex, ควรรอการยืนยันเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นแท่งเทียนต่อมาที่ราคาปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่สองของ Bearish Harami หรือสัญญาณเทคนิคอื่นๆ เช่น การตัดข้ามเส้นเทรนด์ (trendlines) หรือการอุปนัยจากตัวชี้วัดเทคนิคอื่นๆ.
 4. การจัดการความเสี่ยง:เมื่อคุณได้รับการยืนยัน Bearish Harami และตัดสินใจที่จะเปิดตำแหน่งขาย (short position), ควรจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยใช้การจัดเตรียมการหรือการตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนตัวที่รับไม่ได้.
 5. การใช้สัญญาณเพิ่มเติม:Bearish Harami ควรใช้ร่วมกับสัญญาณเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจการซื้อขาย Forex อย่างรอบคอบ. เช่น การรับรู้สัญญาณเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) หรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นฐานที่อาจมีผลกระทบต่อคู่สกุลเงินใน Forex.

เงื่อนไขของ Bearish Harami

เงื่อนไขการเป็น Bearish Harami คือรูปแบบแท่งเทียนที่ปรากฏในกราฟแท่งเทียนและสร้างสัญญาณคาดหวังว่าราคาจะลดลงหลังจากมีเทรนด์ขึ้น (uptrend) โดยนี่คือ เงื่อนไขการเป็น Bearish Harami ดังนี้

 1. ทรนเป็นแนวโน้มขึ้นมาก่อน: Bearish Harami เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่เส้นโน้มของราคาก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขึ้น (uptrend). นี่หมายถึงราคามีแนวโน้มขึ้นก่อนที่จะเกิด Bearish Harami.
 2. เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องเล็กกว่าแท่งขาขึ้น 1/3 หรือ 4 บางครั้งอาจเป็น Hammer ก็ได้ ถือว่าเป็นสัดส่วนของ Harami: ใน Bearish Harami, แท่งเทียนที่แสดงการลงมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนที่แสดงการขึ้นอย่างน้อย 1/3 หรือ 4 ของแท่งเทียนแรก. บางครั้ง, แท่งเทียนที่แสดงการลงอาจเป็นรูปแบบ Hammer ก็ได้ โดยทั่วไปเราจะเห็นแท่งเทียนแรกที่เป็นแท่งในเทรนด์ขึ้นและแท่งเทียนที่สองที่เป็นแท่งขาลงที่มีขนาดเล็กกว่า.
 3. ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง: การเกิด Bearish Harami ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรงหมายถึงรูปแบบนี้มักพบเมื่อราคาขึ้นมาชนกับระดับราคาที่แท้จริงและมีการต้านอย่างมั่นคงในการเคลื่อนไหวของราคาที่ระดับนั้น แนวต้าน (resistance) นั้นเป็นระดับราคาที่มีความยากต่อการขึ้นลงของราคา ซึ่งมักเป็นแนวโน้มที่ราคาไม่สามารถพุ่งผ่านไปยังด้านบนได้ง่าย และมีแรงต้านจากการซื้อขาย
 4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาลง Confirm อีกครั้งหนึ่ง: เมื่อคุณระบุรูปแบบ Bearish Harami ในกราฟ, ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเปิดตำแหน่งขาย (short position) ในตลาด Forex โดยการยืนยันอาจเป็นแท่งเทียนต่อมาที่ราคาปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่สองของ Bearish Harami หรือสัญญาณเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนการเปิดทำการค้า.
 5. ควรระวังสัญญาณการยืนยัน: ในกรณีที่คุณเห็น Bearish Harami ในกราฟ Forex, ควรระมัดระวังกับสัญญาณการยืนยันที่อาจเป็นอันตราย ในบางครั้ง ตลาดอาจมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้นๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสัญญาณการยืนยันที่แน่นอน ควรพิจารณาตัวชี้วัดเทคนิคและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การตัดสินใจการเทรดมีความสม่ำเสมอ.

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Harami

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Harami ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัย เราสามารถสรุปขั้นตอนดังนี้:

 1. ไม่เข้าออเดอร์ทันที: เมื่อคุณพบ Bearish Harami ในกราฟ, อย่าเร่งการเข้าออเดอร์ทันที เนื่องจากแนวโน้มเดิมเป็นขาขึ้น ควรรอดูสัญญาณเพิ่มเติมและการยืนยันจากตลาดก่อนที่จะดำเนินการ.
 2. ตรวจสอบแนวต้านที่แข็งแรง: ตรวจสอบว่า Bearish Harami เกิดขึ้นในระดับราคาที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรง โดยระดับราคานี้มักเป็นบริเวณที่ราคามีความยากต่อการเข้าถึง.
 3. ตั้ง Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่ราคาปิดของแท่ง Bearish Harami หรือห่างไปสัก 10-15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดไม่เคลื่อนตามที่คุณคาดหวัง.
 4. รอการยืนยัน: หลังจากที่มี Bearish Harami เกิดขึ้น, รอดูสัญญาณเพิ่มเติม โดยรอให้มีแท่งเทียนต่อมาที่ราคาปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่สองของ Bearish Harami เพื่อยืนยันว่ากราฟอาจจะเปลี่ยนแนวโน้ม.
 5. ตั้ง Take Profit: ตั้ง Take Profit ตามแนวรับที่คุณเห็นในกราฟ เพื่อกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการที่จะเป็นจุดขายในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดหวัง.

เราสามารถดู Bearish Harami ได้จากทีไหน

คุณสามารถดู Bearish Harami ได้ในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) ของราคาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) หรือในทุกสถานที่ที่มีการแสดงข้อมูลราคาแบบแท่งเทียน เป็นการวิเคราะห์ราคาด้วยรูปแบบแท่งเทียนเพื่อรับสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มราคา นี่คือที่ที่คุณสามารถดู Bearish Harami:

 1. Trading Platforms: ส่วนมากของแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์จะมีแผนภาพแท่งเทียนสำหรับการวิเคราะห์ราคา ตัวอย่างของแพลตฟอร์มเช่น MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) มักมีแท่งเทียนและตัวชี้วัดเทคนิคที่ช่วยในการระบุ Bearish Harami.
 2. Financial Websites: หลายเว็บไซต์ทางการเงินและแหล่งข้อมูลการลงทุนมักมีการแสดงกราฟแท่งเทียนพร้อมข้อมูลราคา แนะนำให้คุณเลือกเว็บไซต์ทางการเงินที่เชื่อถือได้เพื่อดูกราฟและ Bearish Harami ในตลาด Forex และตลาดอื่นๆ.
 3. Forex Charts: คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ราคา Forex ที่มีให้ในหลายเว็บไซต์การซื้อขาย Forex โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเปิดบัญชี แค่กรอกสัญญาณสกุลเงินที่คุณสนใจและเลือกกราฟแท่งเทียน.
 4. หนังสือและคอร์สออนไลน์: หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bearish Harami และการวิเคราะห์แท่งเทียน คุณสามารถหาหนังสือหรือคอร์สการซื้อขายออนไลน์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการซื้อขายแบบนี้ได้.
 5. บริการสัญญาณการซื้อขาย: บางครั้งคุณอาจใช้บริการสัญญาณการซื้อขายที่มีคนเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และส่งสัญญาณการซื้อขายให้คุณ เพื่อช่วยในการระบุ Bearish Harami และสัญญาณการเทรดอื่นๆ.